2.2.3 Hujan
Hujan merupakan sumber air untuk aktiviti pertanian. Hujan yang turun tanpa henti atau
banjir berkemampuan merosakkan tanaman secara mekanik.

Kesan Air Terhadap Proses Tanaman

1. Fotosintesis
Kadar fotosintesis bergantung kepada jumlah air di persekitaran. Apabila sumber air
di persekitaran tidak mencukupi makan akar tidak dapat menyerap air secukupnya
untuk disampaikan kepada bahagian-bahagian tumbuhan seperti daun yang
menjalankan fotosintesis.
2. Penyerapan dan Translokasi nutrien
Translokasi merujuk kepada pengangkutan bahan-bahan keperluan untuk
pertumbuhan dari satu bahagian ke bahagian lain melalui sistem pengangkutan
tumbuhan.
Dua proses pengangkutan berlaku dalam tumbuhan ialah :
a. pengangkutan air dan bahan-bahan terlarut dari akar ke bahagian lain (xilem)
b. pengangkutan bahan-bahan tersintesis dari daun ke bahagian tumbuhan lain (floem)

3. Transpirasi
Semasa proses transpirasi air dalam bentuk wap dilepaskan daripada permukaan daun atau daripada bahagian-bahagian tumbuhan lain. Air yang dilepaskan ini secara tidak langsung menyejukkan permukaan tumbuhan.
Kehilangan air dari tumbuhan dapat diatasi dengan melakukan pengairan ladang.
4. Kesegahan sel
Apabaila air mencukupi semua daun pokok akan kembang dengan sempurna untuk menerima cahaya matahari
Kaedah untuk mendapatkan air mencukupi boleh dilakukan secara :
a. melakukan pengairan yang sesuai
b. melakukan penyaliran yang sesuai
c. menanam pada masa yangs sesuai

No comments:

Post a Comment